Goyer Golf & Country Club

Local Rules

Plaatselijke Regels

1. Per ongeluk bewogen bal(merker) op de green (regels 18-2, 18-3 en 20-1)

Indien de bal van de speler op de green ligt volgt er geen straf als de bal of de balmerker per ongeluk door de speler, zijn partner, zijn tegenstander of een van de beide caddies of uitrusting wordt bewogen.
De bewogen bal of merker moet worden teruggeplaatst zoals voorzien in de Rgels 18-2, 18-3 en 20-1.

Noot: Indien wordt vastgesteld dat de bal van de speler op de green is bewogen als gevolg van wind, water of een andere natuurlijke oorzaak zoals door zwaartekracht, dan moet de bal gespeeld worden zoals hij ligt op de nieuwe ligplaats. Een balmerker die onder gelijke omstandigheden is bewogen moet worden teruggeplaatst.

2. Afstandsmeters

Een speler mag afstanden bepalen met een afstandsmeter. Indien een spelers tijdens een vastgestelde ronde een afstandsmeter gebruikt om ook andere gegevens te bepalen die zijn spel zouden kunnen beïnvloeden, overtreedt regel 14-3.
Straf bij de eerste overtreding:
matchplay:      verlies van de hole
Strokeplay:     2 slagen

Bij de volgende overtreding:
Diskwalificatie.

3. Oneindige waterhindernis

De laterale waterhindernis, links van hole 6 strekt zich tot in het oneindige uit in noordelijke richting.

4. Buiten de baan

Buiten de baan wordt gemarkeerd door witte paaltjes en door witte markeringen op het gaas van de hekken op de grens van de baan.

5. Grond onder bewerking (GUR)

Grond onder bewerking (GUR): wordt gemarkeerd door blauwe paaltjes of witte lijnen. In geval van belemmering door GUR (regel 25-1a) moet de speler de belemmering ontwijken volgens regel 25-1b.

Bij belemmering door aangepaalde bomen (regel 24-2a) mag de speler de belemmering ontwijken volgens regel 24-1b.

6. Wasteland

Het wasteland, aangegeven op de kaart in oker geel, is door de baan.

7. Sleepers

De houten balken aan de voorkant van de green van hole 5 zijn vaste obstakels. De speler moet deze ontwijken volgens regel 24-2b(i). Loop niet over deze balken voor uw eigen veiligheid.

8. Zandpad

Het zandpad tussen hole 13 en hole 17 is een vast obstakel. De speler mag dit ontwijken volgens regel 24-2b(i).

 9. Straf

Staf voor overtreding van een local rule, met uitzondering van overtreding van de regel onder afstandsmeters waar de straf diskwalificatie kan worden:

  • Matchplay: Verlies van de hole
  • Strokeplay: 2 strafslagen.