Goyer Golf & Country Club

Flora & Fauna

Groenbeheer Goyer Golf & Country Club

Een van de taken die door greenkeepers wordt uitgevoerd op een golfbaan is het groentechnisch beheer. Onderstaand volgt enige informatie over hoe dit op de Goyer Golf & Country Club wordt gerealiseerd.

De uitvoerende (greenkeepers) zullen soortenkennis moeten bezitten (snoei ik de goede boom en op welk tijdstip ), vaktechnisch onderricht genoten hebben (hoe te snoeien, veiligheid) en de vaardigheden bezitten om deze uit te voeren (bediening motor- en stokzaag, snoeizaag, bosmaaier etc.). Al met al een gedegen opleiding om een goede en correcte uitvoering te realiseren.

Maar wie bepaalt nu eigenlijk wie, wat en wanneer er onderhoud gepleegd moet worden.

  • Allereerst bepaalt het seizoen voor een groot deel het tijdstip van uitvoering, maar ook kan het afhankelijk zijn van de soort.
  • In ons beleidsplan staan ook voorwaarden die opgenomen zijn in ons beheerplan.
  • Op de Goyer Golf & Country Club is er veel van de oude beplantingen bewaard gebleven en heeft onze architect Bruno Steensels bepaalde doelstellingen met de beplanting voor ogen gehad, welke gewaarborgd dienen te worden.
  • En uiteraard willen wij als Club de verschillende functies van ons terrein natuurlijk optimaal naast elkaar laten bestaan.

Om tot een gedegen beheerplan te komen maakt onze club gebruik van de expertise van NLadviseurs. Zij hebben een grondige kennis van natuurlijke systemen, groentechnisch beheer en wet- en regelgeving. NLadviseurs richt zich met name op de vitaliteit van de bomen om deze te handhaven en, stellen zij, dat met zo min mogelijk ingrepen het buitengebied van de golfbaan optimaal moet functioneren. Ook hebben zij gesprekken gevoerd waarin de eisen en wensen van de Goyer Golf & Country Club, maar ook de randvoorwaarden van de architect, helder naar voren komen. Aan de hand van gebiedsonderzoek, inventarisaties van het bomenbestand en andere gegevens wordt er zo een duidelijk beeld verkregen van de uitgangssituatie, en hebben zij dit vertaald in een plan waarin we het beheer voor de natuurlijke baanelementen vastleggen.
Voor meer informatie verwijs ik u naar hun website www.nladviseurs.nl.

Inmiddels begeleidt NL Adviseurs de Goyer om tot GEO certificering te komen, ook wel bekend onder de naam ‘committed to green’.

Peter Schalk

Hoofdgreenkeeper