Goyer Golf & Country Club

Membership

De Goyer Golf & Country Club ken een beperkt aantal vormen van lidmaatschap. Uw mailbericht naar rh@goyer.nl zullen wij z.s.m. zullen beantwoorden. Wij stellen onze club graag persoonlijk aan u voor en zullen u dan ook uitnodigen voor een kennismakingsgesprek en een rondleiding.

Standaard lidmaatschap
Als particulier kunt u lid worden door een certificaat van de Stichting Goyer Golf & Countryclub te verwerven en daarmee mede-eigenaar te worden. Daarmee bent u automatisch lid van de Vereniging. De aankoopprijs bedraagt € 15.000,-.  Eenmalig bent u een  inschrijfgeld van € 750,- verschuldigd. Een verzoek tot aankoop moet in beginsel gesteund worden door drie leden. De jaarlijkse contributie bedraagt ruim € 1600,- inclusief BTW.

Jeugdlidmaatschap
Kinderen en kleinkinderen van certificaathouders komen automatisch in aanmerking voor een jeugdlidmaatschap. Van jeugdleden wordt een actieve deelname verwacht aan jeugdlessen, wedstrijden en andere activiteiten. De jaarlijkse contributie bedraagt €176,00 voor kinderen tussen de 5 en 7 jaar; €294,00 voor kinderen tussen de 8 en 14 jaar; en €371,00 voor kinderen tussen de 15 en 21 jaar. Leden met de leeftijd tussen 22 en 25 jaar betalen € 591,00 per kalenderjaar (exclusief BTW, verenigingsbijdrage en NGF-bijdrage). Voor meer informatie: goyerjeugd@gmail.com.

Jeugd proeflidmaatschap
Aspirant jeugdleden tot 21 jaar wiens (groot)ouders geen lid zijn van de Goyer kunnen onder bepaalde voorwaarden toch in aanmerking komen voor een proeflidmaatschap. Een proeflid is een actief jeugdlid van de Goyer met volledig speelrecht die kan deelnemen aan alle (jeugd)activiteiten. De Goyer behoudt het recht het proeflidmaatschap voortijdig te beëindigen. De jaarlijkse contributie is hetzelfde als dat van een regulier jeugdlidmaatschap. Voor meer informatie: goyerjeugd@gmail.com.

Proeflidmaatschap
In dit kader bestaat een beperkte mogelijkheid om het speelrecht horende bij een certificaat voor maximaal 2 jaar te huren. De jaarlijkse contributie wordt dan verhoogd met een opslag van € 750,-.

Bedrijfslidmaatschap
Bedrijven kunnen een lidmaatschap aangaan zonder de aankoop van een certificaat. Zowel spelrechten op naam als wildcards zijn beschikbaar. Het speelrecht bedraagt € 3.750,00 per jaar (prijspeil 2017) en bedrijfsleden betalen net als particulieren € 750,- inschrijfgeld. Graag maken we een package dat past bij uw golfwensen.

Aspirant-lidmaatschap/lid Goyer Academy
Dit is een lidmaatschap bedoeld voor beginnende golfer. Zij kunnen gebruik maken van onze oefenfaciliteiten en de 6 Holes par 3 baan, de South Course. Daarnaast kunnen zij ook deelnemen aan enkele verenigingswedstrijden. De kosten bedragen € 678,- per jaar.

Goyer Sociëteitslidmaatschap
Dit lidmaatschap is alleen beschikbaar voor oud-certificaathouders die graag aan de Goyer verbonden blijven. Ook zij kunnen gebruik maken van de South Course en oefenfaciliteiten.

Graag informeren we u nader over de Goyer en de mogelijkheden voor u in een persoonlijk gesprek. U kunt op werkdagen contact opnemen met de manager de heer Reinoud van Haare Heijmeijer of mevrouw Barbara Rens op 035-5393111 of via br@goyer.nl.